Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż detaliczna drewna

Zasady sprzedaży detalicznej oraz aktualne cenniki drewna pozyskanego kosztem nabywcy i nadleśnictwa.

Sprzedaż drewna prowadzona jest w biurze nadleśnictwa w pok. 6 (parter) w dni robocze w godzinach 700-1430 za wyjątkiem dwóch pierwszych dni roboczych każdego miesiąca.

Poniżej do pobrania: cenniki oraz aktualne decyzje Nadleśniczego dotyczące ich wprowadzenia. 

Materiały do pobrania


Sprzedaż choinek

Szczegóły dotyczące możliwości zakupu choinek z Nadleśnictwa Przymuszewo

Nadleśnictwo Przymuszewo prowadzi sprzedaż choinek w biurze Nadleśnictwa, gdzie należy opłacić fakturę (w dni robocze w godzinach 7.30 - 14.30), a następnie skontaktować się z leśniczym wybranego Leśnictwa (za wyjątkiem leśnictw Kokoszka, Parzyn i Leśno) w celu uzyskania informacji o możliwosci samodzielnego wycięcia drzewka.

Numery telefonów do leśnictw znajdują się >>TUTAJ<<

Nadleśnictwo nie prowadzi sprzedaży drzewek uprzednio wyciętych (sprzedaży z placu)

 

Cennik choinek pozyskanych kosztem nabywcy

Grupa

Klasa wysokości

Wysokość choinek                    [m]

Cena netto   za szt.                   [zł]

Cena brutto za szt.            [zł]

Choinki

normalne

N-I

0,3-0,9

15

18,45

N-II

1,0-1,5

20

24,60

N-III

1,6-2,5

25

30,75

N-IV

2,6-3,5

30

36,90

Choinki

specjalne

S-I

3,6-5,0

71

87,33

S-II

5,1-10,0

141

173,43

Materiały do pobrania


Sprzedaż sadzonek

Nadleśnictwo Przymuszewo aktualnie prowadzi sprzedaż sadzonek świerka kłującego, jodły koreańskiej i wierzb paszowych

Oferta sprzedaży na materiał sadzeniowy w 2019 roku 

Lp. Nazwa gatunkowa Wiek sadzonek Symbol produkcyjny sadzonek Liczba sadzonek do sprzedaży szt Średnia wysokość  części nadziemnej (cm)  średnia średnica w szyi korzeniowej (mm) cena przy sprzedaży sadzonek do 100szt (netto) zł/tys. szt cena przy sprzedaży sadzonek powyżej 100szt (netto) zł/tys.szt
1. Jodła koreańska 3 lata Jd.k 1/2 600 20 8 1090 990
2. Jodła koreańska 4 lata Jd.k 2/2 300 25 1 790 710
3. Świerk kłujacy 2 lata Św 1p1 2400 15 3 290 260
4. Świerk  biały 3 lata Św 1/2 1 000 25 8 540 490
5. Wierzba paszowa –  Salix hastata 260/982 2lata Wb 0/1 1800 100 1 680 610
6. Wierzba paszowa – Salix laurina 220/205 2 lata Wb 0/1 900 100 1 680 610
7. Wierzba paszowa- Salix pontederana 196/181 2 lata Wb 0/ 900 100 1 680 610
8. Wierzba paszowa – Salix cordata"Nicholsoni Purpurestens" 150/137 2lata Wb 0/1 1800 100 1 680 610

Informację można uzyskać u L-czego Szkółkarza Pana Andrzeja Zblewskiego pod nr telefonu - 694411010.