Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż sadzonek

Nadleśnictwo Przymuszewo aktualnie prowadzi sprzedaż sadzonek świerka

W związku z koniecznością przygotowania sadzonek do odnowień na terenie klęski z sierpnia 2017 roku, Nadleśnictwo Przymuszewo informuje, iż aktualnie posiada w ofercie sprzedazy tylko sadzonki świerka pospolitego 3 letniego, o symbolu 1p3, średnica w szyi korzeniowej 3 mm, średnia wysokość części nadziemnej 20-35 cm.

W ofercie znajduje sie 6000 szt.

Cena netto do 100 sztuk - 360 zł/tys szt

Cena netto powyżej 100 sztuk 320 zł/tys szt


Właścicieli lasów prywatnych prosimy o indywidualny kontakt z Nadleśnictwem.

 

 


Sprzedaż detaliczna drewna

Zasady sprzedaży detalicznej oraz aktualne cenniki drewna pozyskanego kosztem nabywcy i nadleśnictwa.

Sprzedaż drewna prowadzona jest w biurze nadleśnictwa w pok. 6 (parter) w dni robocze w godzinach 700-1430 za wyjątkiem dwóch pierwszych dni roboczych każdego miesiąca.

Poniżej do pobrania: cenniki oraz aktualna decyzja Nadleśniczego dotycząca ich wprowadzenia. 

Materiały do pobrania