Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż detaliczna drewna

Zasady sprzedaży detalicznej oraz aktualne cenniki drewna pozyskanego kosztem nabywcy i nadleśnictwa.

Sprzedaż drewna prowadzona jest w biurze nadleśnictwa w pok. 6 (parter) w dni robocze w godzinach 700-1430 za wyjątkiem dwóch pierwszych dni roboczych każdego miesiąca.

Poniżej do pobrania: cenniki oraz aktualna decyzja Nadleśniczego dotycząca ich wprowadzenia. 

Materiały do pobrania


Sprzedaż sadzonek

Nadleśnictwo Przymuszewo oferuje sadzonki hodowane na szkółce leśnej w leśnictwie Dąbrowa.

Do sprzedaży wiosną 2017 roku Nadleśnictwo Przymuszewo przeznaczy:

 

Materiały do pobrania