Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż sadzonek

Nadleśnictwo Przymuszewo aktualnie nie prowadzi sprzedaży sadzonek.

W związku z koniecznością przygotowania sadzonek do odnowień na terenie klęski z sierpnia 2017 roku, Nadleśnictwo Przymuszewo informuje, iż nie prowadzi aktualnie sprzedaży sadzonek.
Właścicieli lasów prywatnych prosimy o indywidualny kontakt z Nadleśnictwem.

 

 


Sprzedaż detaliczna drewna

Zasady sprzedaży detalicznej oraz aktualne cenniki drewna pozyskanego kosztem nabywcy i nadleśnictwa.

Sprzedaż drewna prowadzona jest w biurze nadleśnictwa w pok. 6 (parter) w dni robocze w godzinach 700-1430 za wyjątkiem dwóch pierwszych dni roboczych każdego miesiąca.

Poniżej do pobrania: cenniki oraz aktualna decyzja Nadleśniczego dotycząca ich wprowadzenia. 

Materiały do pobrania