Położenie

Nadleśnictwo Przymuszewo jest najdalej położonym na północ nadleśnictwem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Administracyjnie całość terenu znajduje sie w województwie pomorskim, powiecie chojnickim, na terenie gmin Brusy i Chojnice.

Galeria zdjęć

Galerie zdjęć przedstawiające teren Nadleśnictwa Przymuszewo.

Historia

Pisząc o historii Nadleśnictwa Przymuszewo nie sposób skupić się na jednym terenie, z jasno określonymi granicami.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa