Aktualności

Lasy Państwowe na Pomorskim Kongresie Kół Gospodyń Wiejskich w Brusach

Wydarzenia

Zaborskie Towarzystwo Naukowe zaprasza do wzięcia udziału w II edycji konkursu, którego celem jest gromadzenie dokumentacji fotograficznej współczesnej i dawnej prezentującej dorobek i historię społeczności lokalnej i walorów przyrodniczych Ziemi Zaborskiej.

Przetargi, zamówienia, zarządzenia

Stroną Informacyjną Nadleśnictwa Przymuszewo jest Biuletyn Informacji Publicznej. Publikuje on między innymi ogłoszenia o zamówieniach publicznych, decyzje i zarządzenia Nadleśniczego, ogłoszenia i komunikaty

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Nadleśnictwo Przymuszewo aktualnie prowadzi sprzedaż sadzonek świerka kłującego, jodły koreańskiej i wierzb paszowych

Zagrożenie pożarowe

Ogień jest jednym z największych wrogów lasu. Aby zapobiegać powstawaniu pożarów i ograniczać ich rozmiary nadleśnictwo prowadzi w sezonie występowania zagrożenia pożarowego ciągły monitoring terenów leśnych.