Dla mediów

Osobami odpowiedzialnymi za kontakt z mediami są:


Nadleśniczy - dr inż. Artur Kowalski

Specjalista Służby Leśnej - Bartosz Czarnecki