Lista aktualności Lista aktualności

ZGŁOSZENIE UPRZĄTNIĘTEGO LASU

Informacja dla właścicieli lasów prywatnych zniszczonych podczas nawałnicy

Informujemy, iż właściwiele lasów prywatnych ubiegający się o pomoc finansową z Funduszu Leśnego na uporządkowanie lasu zniszczonego podczas ubiegłorocznej nawałnicy, zgodnie z decyzją Starosty są zobowiązani uprzątnąć zniszczony las do 31 grudnia 2018 roku oraz poinformować Starostwo o wykonaniu decyzji do 15 stycznia 2019 r.

Pisemne zgłoszenie należy przesłać do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowymw Chojnicach.

Za uprzątnięty las uznaje się taki, w którym usunięto wszystkie złomy i wywroty, drzewa silnie pochylone, wszystkie drzewa pochylone przy drogach publicznych i urządzeniach turystycznych oraz usunięto pozostałości pozrębowe, wraz z gałęziami opałowymi w stopniu umozliwiającym przyfotowanie gleby pod odnowienie lasu.

Nieuprzątnięcie karp i pniaków nie jest podstawą do negatywnego zaopiniowania wykonania decyzji o uporządkowaniu lasu.

Wzór formularza zgłoszeniowego do pobrania znajduje się poniżej.

Materiały do pobrania