Lista aktualności Lista aktualności

Zakaz wstępu odwołany

Zakończyliśmy większość prac związanych z uprzątaniem zniszczonych przez nawałnicę lasów.

Od 1 stycznia 2019 r. przestaje obowiązywać zakaz wstępu do lasu na terenie leśnictw Bukówki, Dąbrowa, Lubnia, Leśno, Parzyn, Przymuszewo, Warszyn i Czernica.

Zakaz wprowadzony został ze względu na stan zniszczonych przez nawałnicę lasów oraz intensywne prace mające na celu jego uporządkowanie. Obecność w lesie maszyn takich jak harvestery i forwardery a także samochody wysokotonażowe do wywozu drewna nie pozwalały na bezpieczne przebywanie osób postronnych. Występowało także zagrożenie pożarowe związane z dużą ilością łatwopalnego, suchego drewna zgromadzonego na dużej, często trudnodostępnej przestrzeni. 

Bardzo istotnym czynnikiem było także niebezpieczeństwo powstawania kolejnych złomów i wywrotów.

Pomimo zniesienia zakazu wstępu ostrzegamy, iż drzewa w naszych lasach, szczególnie na terenie wymienionych wcześniej leśnictw, mają często naderwane systemy korzeniowe, osłabione pnie. W koronach nadal mogą być złamane gałęzie. Zalecamy szczególną ostrożność podczas przebywania w lesie , a także nie wchodzenie do lasów w czasie wietrznej pogody.

Przypominamy też, że na tereny na których prowadzone są prace związane z pozyskaniem drewna obowiązuje zakaz wstępu wynikający z zasad BHP.

Stałym zakazem wstępu do lasu, na mocy zapisów Ustawy o lasach objęte są lasy stanowiące: 

1) uprawy leśne do 4 m wysokości; 

2) powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne; 

3) ostoje zwierząt; 

4) źródliska rzek i potoków; 

5) obszary zagrożone erozją.