Lista aktualności Lista aktualności

ZAKAZ WSTĘPU DO LASU NA TERENIE NADLEŚNICTWA PRZYMUSZEWO

Zarządzeniem nr 30/2017 z dniem 12.08.2017r Nadleśnictwo Przymuszewo wprowadza zakaz wstępu do lasu na obszarach klęski będącej następstwem huraganu. Zakaz obowiązuje dla leśnictw Czernica, Warszyn, Przymuszewo, Leśno, Parzyn, Bukówki, Lubnia i Dąbrowa.

W pozostałych lesnictwach zakaz obejmuje obszary na których występują szkody pohuraganowe

Przyczyną wprowadzenia zakazu jest znaczne uszkodzenie drzewostanów w wy6niku huraganu (wywroty i złomy), które mogą stanowić zagrozenie dla życia i zdrowia osób przebywających na tych obszarach

Zakaz obowiązuje do odwołania. 

 

Poniższa mapa przedstawia obszar (zaznaczony czerwonym szrafem) na którym obowiazuje całkowity zakaz wstępu do lasu