Lista aktualności Lista aktualności

V Rajd Ekoturystyczny

Tegoroczny rajd odbywa się pod hasłem pięciolecia Rezerwatu Biosfery "Bory Tucholskie"

REGULAMIN V RAJDU EKOTURYSTYCZNEGO PIESZO - ROWEROWEGO ORGANIZOWANEGO W DNIU 20 CZERWCA 2015 R. Z OKAZJI 5- LECIA REZERWATU BIOSFERY BORY TUCHOLSKIE
 
Organizator rajdu:
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Zespołu w Charzykowach Zaborski Park Krajobrazowy,
Nadleśnictwo Przymuszewo,
Nadleśnictwo Rytel,
Nadleśnictwo Osusznica
Współpraca: Chojnickie Towarzystwo Miłośników Roweru CYKLISTA, Starostwo Powiatowe w Chojnicach
 
Termin rajdu:
20 czerwca 2015 r. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
 
Cel rajdu:
1. Promocja walorów krajobrazowych, przyrodniczych i turystycznych Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.
2. Popularyzacja turystyki pieszej i rowerowej, promocja aktywności fizycznej oraz znakowanych szlaków turystycznych.
3. Poznanie wpływu zrównoważonej gospodarki leśnej na środowisko oraz popularyzacja zasad ochrony przyrody.
4. Impreza ma charakter edukacyjno-poznawczy zgodnie z ideą ekoturystyki. Nie jest imprezą sportową.
5. Promocja szlaków rowerowych Kaszubskiej Marszruty.
 
Warunki zgłoszenia i uczestnictwa:
1. W rajdzie uczestniczą zgłoszone osoby dorosłe. Młodzież szkolna i dzieci mogą brać udział w rajdzie tylko pod opieką dorosłych.
2. Udział w rajdzie odbywa się na własną odpowiedzialność.
3. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 15.06.2015 r. pod adresem:
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
Oddział Zespołu w Charzykowach
Zaborski Park Krajobrazowy
ul. Turystyczna 10
89 – 606 Charzykowy
tel./fax. 52 39 609 64
e-mail: zpk@pomorskieparki.pl
Druk zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu!
4. Ze względu na ograniczoną ilość uczestników o zakwalifikowaniu się do udziału w rajdzie decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Uczestnicy rajdu zostaną ubezpieczeni.
 
Uprawnienia uczestników:
1. Udział w rajdzie jest bezpłatny.
2. Uczestnicy rajdu otrzymają:
- pamiątkowy znaczek typu button oraz koszulkę; mapę Kaszubskiej Marszruty
- gorący posiłek na zakończenie rajdu w Kokoszce około godz. 15.00;
- wśród uczestników rajdu zostaną rozlosowane drobne nagrody w postaci sprzętu turystycznego; - nagrody w leśnym konkursie przyrodniczym;
- organizatorzy zapewniają transport uczestników rajdu tras pieszych z Chojnic, Brus i z Charzyków na miejsce startu; transport wszystkich uczestników (tras rowerowych i pieszych)
z Kokoszki do Brus, Charzyków, Chojnic i Zielonej Chociny oraz transport rowerów z Kokoszki do Brus i Chojnic.
- czas wyjazdu z Kokoszki około godz. 17.00;
 
Obowiązki uczestników:
1. Każdy uczestnik rajdu powinien posiadać:
- dowód osobisty lub legitymację szkolną,
- odpowiedni strój turystyczny,
- uczestnicy rajdu rowerowego – sprawny technicznie rower, kartę rowerową lub prawo jazdy.
2. Każdy uczestnik powinien przestrzegać zasad regulaminu oraz bezwzględnie przestrzegać zaleceń i wskazań Organizatora, zasad ochrony przyrody oraz zasad prawa ruchu drogowego.
3. Uczestnicy rajdu zgłaszają się w wyznaczonym punkcie startowym w godzinach podanych dla poszczególnych tras.
Uwagi końcowe:
1. Podczas trwania rajdu Organizatorzy zapewniają obsługę medyczną.
2. Dla uczestników rajdu rowerowego Organizatorzy zapewniają na trasie transport rowerów w razie awarii.
3. Za ewentualne wypadki i szkody wyrządzone w czasie trwania rajdu Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
4. Wszelkich informacji udziela Organizator rajdu.
5. Nr telefonów kontaktowych Organizatora w czasie trwania rajdu:
Mariusz Grzempa tel. 727660068
Dorota Krzoska tel. 727660065 (pod tym nr tel. również opieka medyczna).
6. Piesze trasy rajdu zaliczane są do cyklu imprez Grand Prix Borów Tucholskich w Nordic Walking. Więcej informacji na temat Grand Prix na stronie www.charzykowy.pl
 
Trasy rajdu (na wszystkich trasach Organizator zapewnia opiekunów):
I TRASA (ROWEROWA):
godz. 9.15 - zbiórka uczestników na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Brusach, godz. 9.30 wyjazd Brusy - Męcikał - Czernica - Drzewicz - Swornegacie - Kokoszka
Długość trasy ok. 25 km. Opiekun grupy: Grażyna Jaszewska, Tomasz Orzłowski
 
II TRASA (ROWEROWA):
Godz. 9.15 - zbiórka uczestników na parkingu przy Centrum Handlowym Hetman w Chojnicach ul. Strzelecka 9, godz. 9.30 wyjazd Chojnice - Charzykowy - Wolność - Kopernica - Chociński Młyn - Konarzynki - Konarzyny - Żychce - Kiełpin - Binduga - Nierostowo - Zielona Chocina - Jonki - Dzięgiel - Swornegacie - Kokoszka Długość trasy ok. 54 km. Opiekun grupy: Jarosław Czarnecki, Roman Jerentowski
 
III TRASA (ROWEROWA):
godz. 8.15 - zbiórka uczestników przy kręgielni MISTRAL w Chojnicach ul. Kościerska 23, godz. 8.30 wyjazd Chojnice - Powałki - Męcikał - Czernica - Drzewicz - Swornegacie - Kokoszka Długość trasy ok. 30 km. Opiekun grupy: Marek Pałaszyński, Anna Wiśniewska
 
IV TRASA (PIESZA):
godz. 8.45 - zbiórka uczestników parking przy Centrum Handlowym Kaufland w Chojnicach ul. Obrońców Chojnic 1, godz. 9.00 wyjazd autokarem do Zielonej Chociny przez Charzykowy
(zbiórka parking przy Hotelu Bellevue godz. 9.10), godz. 9.45 wyjście Zielona Chocina - Złota Góra - Łachmany - Zbrzyca - Swornegacie - Kokoszka Długość trasy ok. 15 km. Opiekun grupy: Renata Zientarska, Marcin Wirkus
 
V TRASA (PIESZA):
godz. 8.45 - zbiórka uczestników parking przy Centrum Handlowym Kaufland w Chojnicach ul. Obrońców Chojnic 1, godz. 9.00 wyjazd autokarem do Babilonu przez Charzykowy (zbiórka parking przy Hotelu Bellevue godz. 9.10), godz. 9.30 wyjście Babilon - doliną rzeki Czerwonej Strugi i doliną rzeki Brdy - wzdłuż Jez. Duże Głuche –żółtym szlakiem im. Józefa Bruskiego do Małych Swornegaci - Kokoszka
Długość trasy ok. 15 km. Opiekun grupy: Mariusz Grzempa, Tomir Kubicki
 
VI TRASA (PIESZA):
godz. 9.00 - zbiórka uczestników przy Urzędzie Miejskim w Brusach, godz. 9.15 wyjazd autokarem do Laski, godz. 9.45 wyjście
Laska - szlakiem zielonym Zaborskim wzdłuż Jez. Zmarłe, Nawionek, Gardliczno Małe i Duże - Zbrzyca - Swornegacie - Kokoszka
Długość trasy ok. 14 km. Opiekun grupy: Justyna Rymon Lipińska, Bartosz Czarnecki
 
Załącznik:
- mapa tras pieszych i rowerowych rajdu
- karta zgłoszenia
Organizacja rajdu dofinansowana jest przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
 
ZAPRASZAMY!