Lista aktualności Lista aktualności

Ostrożnie z ogniem!

Główną przyczyną powstawania pożarów lasu jest nieostrożność ludzi: używanie otwartego ognia, palenie ognisk, rozpalanie grilla w miejscach do tego niedozwolonych, palenie papierosów i bezmyślne wyrzucanie niedopałków z samochodów i pociągów, a także inne rozmyślne lub przypadkowe nieodpowiednie zachowanie się w lesie.

Pożar w krótkim czasie w bardzo szybki sposób jest w stanie zniszczyć ogromne połacie lasów. W spalonym lub uszkodzonym przez pożar lesie zamiera życie – giną pożyteczne owady, ptaki i zwierzęta, które nie zdążyły uciec przed żywiołem, zniszczeniu ulega roślinność będąca naturalnym filtrem powietrza.

Pamiętajmy o tym podczas wycieczek do lasu, miejmy na uwadze bezpieczeństwo swoje i otaczającej przyrody, tak aby można było wrócić na odpoczynek do tego samego niezniszczonego miejsca.

Zachowajmy szczególną ostrożność  przy używaniu ognia w lesie, stosując  się do zasad:

- rozpalanie ogniska dozwolone jest w miejscach do tego przeznaczonych,

- używanie otwartego ognia na terenach lennych i w odległości do 100 m do granicy lasu jest zabronione.

 

Z jednego drzewa można zrobić nawet milion zapałek ale wystarczy tylko jedna zapałka aby zniszczyć milion drzew…