Lista aktualności Lista aktualności

Monitoring zagrożenia pożarowego

Lasy w całej Polsce są ciągle monitorowane pod względem stopnia zagrożenia pożarowego.

 

Codziennie o godzinie 9.00 i 13.00 w całym kraju (w 60 strefach prognostycznych  na terenie Lasów Państwowych) dokonuje się pomiaru wilgotności ściółki leśnej i wilgotności względnej powietrza. Między innymi na podstawie tych danych określamy tzw. Stopień Zagrożenia Pożarowego Lasu (SZPL).

Jeżeli przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godz. 9.00 będzie niższa od 10% Nadleśniczy wprowadza zakaz wstępu do lasu. To działanie ma zapobiegać powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów przy dużym zagrożeniu ich wystąpienia.

Nad bezpieczeństwem lasów Nadleśnictwa Przymuszewo czuwa również systemem monitoringu na który składają się zmodernizowany w 2018 roku Punkt Alarmowo Dyspozycyjny oraz dwie kamery     w rozdzielczości FULL HD obejmujące swoim zasięgiem cały teren nadleśnictwa. 

 Ponadto nasze lasy znajdują się w zasięgu obserwacji wież z nadleśnictw Osusznica, Rytel, Czersk, Lipusz. 

Ten system zapewnia szybkie wykrywanie pożarów, a tym samym możliwość podjęcia błyskawicznej akcji gaśniczej. Pamiętajmy jednak, że pożary rozprzestrzeniają się bardzo szybko i każdy informacja     o zauważonym dymie, ogniu lub innym zjawisku stwarzającym zagrożenie jest dla leśników bardzo cenna.

 

Każdy może sprawdzić aktualny stopień zagrożenia pożarowego lasu  na stronie https://www.traxelektronik.pl/pogoda/las/rejon.php?RejID=64  , a także sprawdzić  na stronie https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ gdzie wprowadzono zakazy wstępu do lasu.