Lista aktualności Lista aktualności

 


Szczegółowe informacje na temat Afrykańskiego Pomoru Świn (ASF) znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Państwowego Instytutu Badawczego. Zamieszczono tam mapę ognisk oraz obszarów objętych restrykcjami, program bioasekuracji, przepisy prawne dotyczące ASF, informacje dla hodowców, przedsiębiorców, lekarzy weterynarii, myśliwych i leśników.


W związku z powyższym Nadleśnictwo Przymuszewo zwraca się z prośbą o informacje w przypadku znalezienia padłego dzika i bezzwłoczne zgłoszenie do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie starostę, burmistrza, wójta gminy. W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości).